Boka Hägersten A Cappella

Hägersten A Cappella är alltid intresserade av nya uppdrag och har erfarenhet av företagsgig, luciatåg, bakgrundssång, bröllop och begravningar.

Kontakta dirigent Kerstin Börjeson för förslag eller frågor kring offert. E-post:
kerstin.borjeson@svenskakyrkan.se

Sjung med oss

Vill du sjunga i en ung kammarkör med höga ambitioner?

Kören repeterar på måndagar mellan 18.30-21.30 i Uppenbarelsekyrkan i Hägersten. Under terminen medverkar kören på konserter, turnéer, tävlingar och vid ett fåtal tillfällen på gudstjänster i församlingen.

Vi håller provsjungningar en gång per termin. Vecka 34 och vecka 2.

Provsjungningen innefattar följande:

  • Ett eget stycke som du framför med eller utan ackompanjemang.
  • Gehörsövning.
  • Sång/omfångsövningar.
  • A vista-prov (ensam och tillsammans med en kvartett).
  • Ett känt körstycke som du får på plats.

Inför höstterminen 2024 har vi inga vakanser. Inkom gärna med din ansökan ändå så kontaktar vi dig när vi får en ledig plats.

Kontakta vår dirigent Kerstin Börjeson för provsjungning och mer information. E-post: kerstin.borjeson@svenskakyrkan.se

Kontaktuppgifter

Hägersten A Cappella
Uppenbarelsekyrkan i Hägersten

Org.nr: 802488-9779

Besöksadress:
Bäckvägen 34
126 47 Hägersten

Postadress:
Svenska kyrkan Hägersten
Box 9064
126 09 Hägersten

Ordförande:
Love Ahnström
070-6844468
love.ahnstrom@gmail.com

Körledare:
Kerstin Börjeson
070-811 78 80
kerstin.borjeson@svenskakyrkan.se